Obsługa BHP

dyt ochrony przeciwpożarowej jest więc oceną z tego zakresu. Przeprowadzenie takiego audytu można zlecić firmom, które zajmują się także przepisami BHP, dlate

Dodane: 06-03-2020 14:23
Obsługa BHP Pulsar BHP

Audyty PPOŻ

Mianem audytu określa się niezależną ocenę danej organizacja, projektu, systemu lub procesu, które podlegają wyznaczonym normom, najczęściej regulowanymi przez przepisy prawne. Audyt ochrony przeciwpożarowej jest więc oceną z tego zakresu. Przeprowadzenie takiego audytu można zlecić firmom, które zajmują się także przepisami BHP, dlate