Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych

panele słoneczne poznań panele słoneczne poznań
Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest wafel krzemowy, lecz nie amorficzny, ale krystaliczny. Pojedyncze ogniwo jest w stanie wygenerować prąd o mocy 1-6,97 W. W celu maksymalizacji uzyskiwanych efektów, ogniwa łączone są w moduły fotowoltaiczne (grupy ogniw w urządzeniu). Ogn.

Widok do druku:

panele słoneczne poznań